Sunday, May 6, 2012

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai - Full Star Cast Pics and names

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Videos

Casts:

Hina Khan(main lead) … Akshara Naitik (Previously Akshara Vishambar Nath Maheshwari-Daughter of the Maheshwari family, Naitik’s wife )-
Karan Mehra(main lead) … Naitik Rajshekhar Singhania(Son of the Singhania family, fondly called Munna, Akshara’s husband – the male lead)
Sanjeev Sheth … Vishambhar Nath Maheshwari (Akshara’s father, Naitik’s father-in-law)
Lata Sabharwal Sheth … Rajshree Vishambar Nath (Akshara’s mother, Naitik’s mother-in-law)
Manu Malik … Omkar Nath Maheshwari(Vishambhar’s younger brother, Shaurya’s and Akshana’s uncle)
Neelima Tadepalli … Sunaina Omkar Nath (Omkar’s wife, Shaurya’s and Akshana’s aunt)
Ather Habib … Shaurya Vishambhar Nath Maheshwari (Akshana’s elder brother, married to Varsha)
Pooja Joshi … Varsha Shaurya (Previously, Varsha Agarwal,Akshara’s best friend and also her sister-in-law)
Aman Sharma … Anshuman Omkar Nath Maheshwari (Omkar & Sunaina’s son, Shaurya and Akshana’s cousin brother)
Amardeep Jha … Shankari Rishta Karanay wali (Udaipur’s most famous matchmaker, who knows Maheshwari family for a long time)
Zarina Roshan … Gopi Daadi (worker at Maheshwari household, but more like a family member, aka Akshana’s second grandmother)
Sunita Rajwar … Dhaniya (another worker at Maheshwari household who is also more like a family member, married to Bhola and is Akshara’s friend)
Anand Mastana … Bajinder Singh(Bhola) (driver of Maheshwari’ family, and is married to Dhaniya)
Sandeep Mehta… Rajshekhar Singhania (Naitik’s father, Akshana’s father-in-law)
Sonali Verma … Gayatri Rajshekhar (Naitik’s mother,Akshana’s mother-in-law)
Sanjai Gandhi… Mahendra Pratap Singhania (Rajshekhar’s elder brother,fondly called Daddajee by everyone)
Medha Jambutkar… Kaveri Mahendra Pratap (Daddajee’s wife, fondly called Bhabhimaaby everyone)
Ayush Agarwal … Mohit Chauhan (Naitik’s best friend, who is more like a family member to the Singhanias and now married to Nandini the eldest daughter of singhania’s (Naitik’s First Cousin. )
Neha Chandan Saroopa … Rashmi Rajshekhar Singhania (Naitik’s younger sister)
Nidhi Uttam … Nandini Mohit (Naitik and Rashmi’s first cousin,daddaji and bhabhima’s daughter, now married to Naitik’s best friend, Mohit)
Ali Merchant … Rituraj (now Akshara’s brother-in-law, Naitik’s cousin brother, called by the name Babloo)
Preeti Mishra… Bindya Rituraj
Divya Bhatnagar … Gulabo(Worker at the Singhania household, Nandini’s maid)
Vinita Malik … Bhairvi Maheshwari (Daadi) (Mother of Vishambharnath and Omkarnath Maheshwari)
Roma Sen … Ramola Raichand (Naani) (Mother of Rajshree Maheshwari and maternal grandmother of Akshana and Shaurya)
Charu Saini … Sneha
Priyanka Saini … Sharda
Arup Pal … Maharaj ji
Karan sharma … Rishab

3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...